Lag (2012:838) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet

SFS nr
2012:838
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2012-12-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:273

1 § Syftet med denna lag är att införa system för frivillig
certifiering av vissa tjänster på energiområdet. Lag (2014:273).

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om vilka energitjänster som ska
omfattas av system för frivillig certifiering och den närmare
utformningen av sådana system. Lag (2014:273).

3 § Har upphävts genom lag (2014:273).