Lag (2012:852) om fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013-2018

SFS nr
2012:852
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2012-12-06

För kraftvärmeverk ska taxeringsvärden som fastställs vid
allmän fastighetstaxering år 2013 och särskild
fastighetstaxering åren 2014–2018 endast omfatta värdet av
elproduktionen.