Förordning (2012:858) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2013

SFS nr
2012:858
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2012-12-06

Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på lån
till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen
(1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa
andra utlänningar ska vara 3,35 procent för år 2013.