Förordning (2012:865) om ränta på studielån för 2013

SFS nr
2012:865
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2012-12-06

Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på
studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen
(1999:1395) eller 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349)
jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska
vara 1,3 procent för 2013.