Förordning (2012:969) om ränta för år 2013 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

SFS nr
2012:969
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2012-12-20

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 4 a § lagen
(1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som
omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning
ska vara 1,3 procent för år 2013.