Tillkännagivande (2013:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS nr
2013:1
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2012-12-28

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för
perioden den 1 januari–30 juni 2013 är 1,0 procent.