Förordning (2013:1003) om ränta på studielån för 2014

SFS nr
2013:1003
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2013-11-28

Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på
studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen
(1999:1395) eller 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349)
jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska
vara 1,2 procent för 2014.