Förordning (2013:1009) om ränta för år 2014 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

SFS nr
2013:1009
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2013-12-05

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 4 a § lagen
(1997:484) om dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som
omfattas av den lagen och som har överlämnats för indrivning
ska vara 1,2 procent för år 2014.