Förordning (2013:1019) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2014

SFS nr
2013:1019
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-12-05

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 19 kap. 47 §
socialförsäkringsbalken ska betalas på skuld som avser
betalningsskyldighet för underhållsstöd enligt samma balk ska
vara 1,2 procent för år 2014.