Förordning (2013:1087) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2014

SFS nr
2013:1087
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2013-12-12

Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på lån
till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen
(1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och
vissa andra utlänningar ska vara 3,20 procent för 2014.