Riksbankens föreskrifter (2013:160) om mynt på en krona med specialprägling med anledning av Hans Majestät Konungens 40-årsjubileum som statschef

SFS nr
2013:160
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2013-03-22

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 §
lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att ett mynt på en
krona med specialprägling ska ha följande storlek,
beskaffenhet och utseende.

1 § Med anledning av det år 2013 är 40 år sedan Carl XVI
Gustaf blev Sveriges statschef ska ett mynt med ett nominellt
värde på en krona med specialprägling ges ut.

2 § Myntet ska tillverkas i en legering av 75 % koppar och 25
% nickel. Myntet ska ha en vikt av 7,00 gram och en diameter
av 25,0 mm. Kanthöjden ska vara 1,88 mm.

3 § Vid uppvägning av det antal mynt som närmast motsvarar
ett kilogram får myntens genomsnittliga vikt avvika med högst
2 % från den vikt som mynten ska ha enligt 2 §.

4 § Myntet ska ha följande prägel.

På framsidan Konung Carl XVI Gustafs porträtt i profil,
vänster sida, omskriften ”CARL XVI GUSTAF SVERIGES KONUNG”
samt under porträttet präglingsåret 2013 och formgivarens
initialer ”EN”.

På baksidan en krona i myntets övre del. Valören ”1 KRONA”
anges till vänster och till höger första bokstaven i
utgivningsorten (”S”) samt riksbankschefens initialer (”SI”).
I mitten står texten ”FÖR SVERIGE – I TIDEN” och därunder
konungens monogram. Vid sidan av monogrammet står årtalen
1973 och 2013. I myntets undre kant står texten ”SVERIGES
KONUNG I 40 ÅR”. Randen ska vara räfflad.