Förordning (2013:167) om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Domstolsverket

SFS nr
2013:167
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2013-04-04

Regeringen föreskriver att följande föreskrifter ska upphöra
att gälla vid utgången av juni 2013:

1. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1978:2) för beredning
av fastighetsböcker och tomträttsböcker,

2. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1978:3) för överföring
av innehållet i fastighetsböcker och tomträttsböcker till
inskrivningsregister,

3. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 1996:3) om
beredskapsplanering, och

4. Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2000:6) för
inskrivningsmyndighet om förande av dagbok, akter och
minneslista.