Förordning (2013:240) om upphävande av vissa föreskrifter beslutade av Högskoleverket

SFS nr
2013:240
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2013-04-25

Regeringen föreskriver att följande föreskrifter ska upphöra
att gälla vid utgången av maj 2013:

1. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1996:8) om vilka
utbildningar som kan anses ha godtagbar standard på
eftergymnasial nivå utanför Norden,

2. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1999:1) om anstånd med
studier för antagna samt studieuppehåll,

3. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2003:3) om
uppdragsutbildning vid universitet och högskolor,

4. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2007:8) om
områdesbehörigheter,

5. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om
grundläggande behörighet och urval,

6. Högskoleverkets föreskrifter och allmänna råd (HSVFS
2009:2) om översättning till engelska av svenska examina,

7. Högskoleverkets föreskrifter och allmänna råd (HSVFS
2009:3) om översättning till engelska av svenska examina vid
Sveriges lantbruksuniversitet,

8. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:4) om
översättning till engelska av svenska examina vid
Försvarshögskolan,

9. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:5) om bilagan
till examensbevis,

10. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2011:5) om
kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild
behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen,
och

11. Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2012:10) om bilaga
till examensbevis för yrkeslärarexamen.