Tillkännagivande (2013:304) av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner

SFS nr
2013:304
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-05-23

Den i Haag den 29 maj 1993 antagna konventionen om skydd av
barn och samarbete vid internationella adoptioner trädde för
Sveriges del i kraft den 1 september 1997. Konventionens
engelska och franska texter, liksom en svensk översättning av
konventionstexten, har publicerats i Sveriges internationella
överenskommelser (SÖ 1996:54). Samma texter finns intagna som
bilaga till lagen (1997:191) med anledning av Sveriges
tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och
samarbete vid internationella adoptioner.

Konventionen har tillträtts av följande stater.

Stat Dag för Förklaringar
konventionens
ikraftträdande
för staten i
fråga

Albanien 2001-01-01

Amerikas
förenta stater 2008-04-01 Amerikas förenta stater har
avgett en förklaring i enlighet
med artikel 22.2

Andorra 1997-05-01 Andorra har avgett en förklaring
i enlighet med artikel 22.4

Armenien 2007-06-01 Armenien har avgett förklaringar
i enlighet med artiklarna 22.4
och 25

Australien 1998-12-01 Australien har avgett en
förklaring i enlighet med artikel
45 att konventionen skall omfatta
alla territoriella enheter i
landet

Australien har också avgett
förklaringar i enlighet med
artiklarna 22.4 och 25

Azerbajdzjan 2004-10-01 Azerbajdzjan har avgett
förklaringar i enlighet med
artiklarna 22.4 och 25

Belgien 2005-09-01 Belgien har avgett en förklaring
i enlighet med artikel 22.4

Belize 2006-04-01

Bolivia 2002-07-01

Brasilien 1999-07-01 Brasilien har avgett en
förklaring i enlighet med
artikel 22.4

Bulgarien 2002-09-01 Bulgarien har avgett förklaringar
i enlighet med artiklarna 22.4
och 25

Burkina Faso 1996-05-01 Burkina Faso har avgett en
förklaring i enlighet med
artikel 22.4

Burundi 1999-02-01

Chile 1999-11-01

Colombia 1998-11-01 Colombia har avgett förklaringar
i enlighet med artiklarna 22.2
och 22.4

Costa Rica 1996-02-01

Cypern 1995-06-01

Danmark 1997-11-01 Danmark har avgett en förklaring
i enlighet med artikel 45 att
konventionen inte ska omfatta
Färöarna

Danmark har också avgett
förklaringar i enlighet med
artiklarna 22.4 och 25

2010-05-01 Danmark har också avgett en
förklaring i enlighet med artikel
45 att konventionen ska omfatta
Grönland

Dominikanska
republiken 2007-03-01

Ecuador 1996-01-01

El Salvador 1999-03-01 El Salvador har avgett en
förklaring i enlighet med artikel
22.4

Estland 2002-06-01

Fiji 2012-08-01

Filippinerna 1996-11-01

Finland 1997-07-01

Frankrike 1998-10-01 Frankrike har avgett en förklaring
i enlighet med artikel 45 att
konventionen skall omfatta hela
Frankrikes territorium med
undantag för utomeuropeiska
territorier

Frankrike har också avgett
förklaringar i enlighet med
artiklarna 22.4 och 25

Georgien 1999-08-01

Grekland 2010-01-01 Grekland har avgett förklaringar
i enlighet med artiklarna 22 och
25

Guatemala 2003-03-01

Guinea 2004-02-01

Indien 2003-10-01

Irland 2010-11-01

Island 2000-05-01

Israel 1999-06-01

Italien 2000-05-01 Italien har avgett förklaringar
i enlighet med artiklarna 22.2
och 25

Kambodja 2007-08-01

Kanada 1997-04-01 Kanada har avgett förklaringar
i enlighet med artikel 45 att
konventionen skall omfatta:

1997-04-01 British Columbia, Manitoba, New
Brunswick, Prince Edward Island
och Saskatchewan

1997-11-01 Alberta

1998-08-01 Yukon Territory

1999-10-01 Nova Scotia

1999-12-01 Ontario

2000-04-01 Northwest Territories

2001-09-01 Nunavut

2003-12-01 Newfoundland och Labrador

2006-02-01 Quebec

Kanada har också avgett
förklaringar i enlighet med
artikel 22.2 avseende New
Brunswick, Prince Edward Island,
Saskatchewan, Yukon Territory,
Nova Scotia, Ontario, Northwest
Territories, Nunavut,
Newfoundland och Labrador,
förklaringar i enlighet med
artikel 22.4 avseende British
Columbia och Quebec samt en
förklaring i enlighet med
artikel 25 avseende Quebec

Kap Verde 2010-01-01

Kazakstan 2010-11-01

Kenya 2007-06-01

Kina 2006-01-01 Kina har avgett förklaringar i
enlighet med artiklarna 22.4

Kuba 2007-06-01

Lesotho 2012-12-01

Lettland 2002-12-01

Liechtenstein 2009-05-01 Liechtenstein har avgett
förklaringar i enlighet med
artiklarna 22.4 och 25

Litauen 1998-08-01

Luxemburg 2002-11-01 Luxemburg har avgett förklaringar
i enlighet med artiklarna 22.4
och 25

Madagaskar 2004-09-01

Makedonien 2009-04-01

Mali 2006-09-01

Malta 2005-02-01

Mauritius 1999-01-01

Mexiko 1995-05-01 Mexiko har avgett en förklaring
i enlighet med artikel 22.4

Moldavien 1998-08-01

Monaco 1999-10-01

Mongoliet 2000-08-01

Montenegro 2012-07-01 Montenegro har avgett
förklaringar i enlighet med
artiklarna 22 och 25

Nederländerna 1998-10-01

Norge 1998-01-01 Norge har avgett en förklaring
i enlighet med artikel 22.4

Nya Zeeland 1999-01-01

Panama 2000-01-01 Panama har avgett förklaringar
i enlighet med artiklarna 22.4
och 25

Paraguay 1998-09-01

Peru 1996-01-01

Polen 1995-10-01 Polen har avgett en förklaring
i enlighet med artikel 22.4

Portugal 2004-07-01 Portugal har avgett en förklaring
i enlighet med artikel 22.4

Rumänien 1995-05-01

Rwanda 2012-07-01

San Marino 2005-02-01

Schweiz 2003-01-01 Schweiz har avgett förklaringar
i enlighet med artiklarna 22.4
och 25

Senegal 2011-12-01

Seychellerna 2008-10-01

Slovakien 2001-10-01

Slovenien 2002-05-01

Spanien 1995-11-01 Spanien har avgett en förklaring
i enlighet med artikel 22.4

Sri Lanka 1995-05-01

Storbritannien
och Nordirland 2003-06-01 Storbritannien och Nordirland
har avgett förklaringar i enlighet
med artikel 45 att konventionen
skall omfatta:

2003-06-01 England, Wales, Skottland och
Nordirland

2003-11-01 Isle of Man

Storbritannien och Nordirland
har också, för egen del och
avseende Isle of Man, avgett en
förklaring i enlighet med
artikel 25

Sverige 1997-09-01 Sverige har avgett en förklaring
i enlighet med artikel 22.4

Swaziland 2013-07-01

Sydafrika 2003-12-01

Thailand 2004-08-01

Tjeckien 2000-06-01

Togo 2010-02-01

Turkiet 2004-09-01

Tyskland 2002-03-01 Tyskland har avgett en förklaring
i enlighet med artikel 22.4

Ungern 2005-08-01 Ungern har avgett en förklaring i
enlighet med artikel 22.4

Uruguay 2004-04-01

Venezuela 1997-05-01 Venezuela har avgett
förklaringar i enlighet med
artiklarna 22 och 25

Vietnam 2012-02-01

Vitryssland 2003-11-01 Vitryssland har avgett en
förklaring i enlighet med artikel
22.4

Österrike 1999-09-01 Österrike har avgett en
förklaring i enlighet med
artikel 22.4

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2008:796)
av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn
och samarbete vid internationella adoptioner. Tillkännagivandet
är föranlett av att Fiji, Grekland, Irland, Kap Verde,
Kazakstan, Lesotho, Liechtenstein, Makedonien, Montenegro,
Rwanda, Senegal, Swaziland, Togo och Vietnam har tillträtt
konventionen.