Förordning (2013:33) om upphävande av Arbetsmarknadsstyrelsens föreskrifter om utbetalning av stöd från Europeiska socialfonden mål 3 och gemenskapsinitiativet Equal

SFS nr
2013:33
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2013-01-31

Regeringen föreskriver att Arbetsmarknadsstyrelsens
föreskrifter (AMSFS 2000:14) om utbetalning av stöd från
Europeiska socialfonden mål 3 och gemenskapsinitiativet Equal
ska upphöra att gälla vid utgången av februari 2013.

De upphävda föreskrifterna gäller dock fortfarande för
ärenden som avser Europeiska socialfonden mål 3 och
gemenskapsinitiativet Equal för programperioden 2000-2006.