Förordning (2013:53) med särskilda bestämmelser om ersättning av allmänna medel för inställelse till en muntlig förhandling vid Ersättningsnämnden

SFS nr
2013:53
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-02-14

1 § Vid beräkning av ersättning av allmänna medel för
inställelse till en muntlig förhandling vid
Ersättningsnämnden tillämpas bestämmelserna i förordningen
(1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m.
Därvid ska

1. den som söker ersättning enligt 1 § lagen (2012:663) om
ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i
samhällsvården av barn och unga i vissa fall eller
ställföreträdare för honom eller henne jämställas med enskild
part eller ställföreträdare för sådan enligt 7 § 3 i den
förordningen, och

2. sakkunnig jämställas med sakkunnig enligt 9 § 1 i den
förordningen.