Förordning (2013:696) om upphävande av Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2008:3) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

SFS nr
2013:696
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2013-06-27

Regeringen föreskriver att Högskoleverkets föreskrifter
(HSVFS 2008:3) om godkännande för forskningshuvudmän att ta
emot gästforskare ska upphöra att gälla vid utgången av
augusti 2013.