Tillkännagivande (2013:698) av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS nr
2013:698
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2013-06-28

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för
perioden den 1 juli–31 december 2013 är 1,0 procent.