Förordning (2013:716) om inkomstindex för år 2014

SFS nr
2013:716
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-08-29

Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 58 kap. 10–12 §§
socialförsäkringsbalken till 155,61 för år 2014.