Förordning (2013:717) om balanstal för år 2014

SFS nr
2013:717
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-08-29

Regeringen fastställer balanstalet enligt 58 kap. 14–20 §§
socialförsäkringsbalken till 0,9837 för år 2014.