Förordning (2013:718) om balansindex för år 2014

SFS nr
2013:718
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-08-29

Regeringen fastställer balansindexet enligt 58 kap. 22–24 §§
socialförsäkringsbalken till 146,84 för år 2014.