Förordning (2013:721) om upphävande av Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:660) om avgift för yrkestrafikmärke

SFS nr
2013:721
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2013-09-06

Regeringen föreskriver att Vägverkets föreskrifter (VVFS
2007:660) om avgift för yrkestrafikmärke ska upphöra att
gälla vid utgången av september 2013.