Förordning (2013:731) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2014

SFS nr
2013:731
Departement/myndighet
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2013-09-19

Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer ska
användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för
2014 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser
om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår Uppräkningsfaktor

2013 1,039

2014 1,027