Förordning (2013:791) om särskilda arkivuppgifter för vissa kommunala arkivmyndigheter

SFS nr
2013:791
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2013-10-24

1 § Stockholms stadsarkiv får ta emot, förvara och
tillhandahålla arkivhandlingar från statliga myndigheter, med
undantag för sådana som lyder under Försvarsdepartementet,
och från sådana organ som avses i 4 § 2–4 förordningen
(2009:1593) med instruktion för Riksarkivet. Detta
förutsätter att verksamhetsområdet för de statliga
myndigheterna och organen utgörs av Stockholms län.

2 § Värmlandsarkiv får ta emot, förvara och tillhandahålla
arkivhandlingar från statliga myndigheter, med undantag för
sådana som lyder under Försvarsdepartementet, och från sådana
organ som avses i 4 § 2–4 förordningen (2009:1593) med
instruktion för Riksarkivet. Detta förutsätter att
verksamhetsområdet för de statliga myndigheterna och organen
utgörs av Värmlands län.

3 § Malmö stadsarkiv får ta emot, förvara och tillhandahålla
arkivhand-lingar från statliga myndigheter, med undantag för
sådana som lyder under Försvarsdepartementet, och från sådana
organ som avses i 4 § 2–4 förordningen (2009:1593) med
instruktion för Riksarkivet. Detta förutsätter att
verksamhetsområdet för de statliga myndigheterna och organen
utgörs av Malmö kommun.

4 § Riksarkivet utövar tillsyn över Stockholms stadsarkiv,
Värmlandsarkiv och Malmö stadsarkiv när det gäller deras
arkivuppgifter enligt denna förordning.