Försäkringskassans föreskrifter (2013:800) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

SFS nr
2013:800
Departement/myndighet
Försäkringskassan
Utfärdad
2013-10-25

Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen
(1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag att de
underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av
vissa underhållsbidrag inte ska ändras från och med den 1
februari 2014.