Förordning (2013:858) om fastställande av omräknade belopp för tobaksskatt för år 2014

SFS nr
2013:858
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2013-11-14

1 § Regeringen fastställer enligt 42 § lagen (1994:1563) om
tobaksskatt att skatt på tobak ska tas ut med följande belopp
för kalenderåret 2014:

1. skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 41 öre per
styck,

2. skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 25
öre per styck,

3. skatt på röktobak tas ut med 1 732 kronor per kilogram,

4. skatt på snus tas ut med 385 kronor per kilogram,

5. skatt på tuggtobak tas ut med 448 kronor per kilogram.