Lag (2013:984) om kvotplikt för biodrivmedel

SFS nr
2013:984
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2013-11-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1368