Tillkännagivande (2014:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS nr
2014:1
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2013-12-30

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för
perioden den 1 januari–30 juni 2014 är 1,0 procent.