Tillkännagivande (2014:1015) av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS nr
2014:1015
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2014-06-27

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för
perioden den 1 juli–31 december 2014 är 1,0 procent.