Lag (2014:1030) om vissa sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel

SFS nr
2014:1030
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
2014-07-10

Av Sveriges riksbank utgivna sedlar enligt nedan angivna
författningar ska upphöra att vara lagliga betalningsmedel
vid utgången av juni 2016.

Sedlar på 20 kronor enligt Riksbankens föreskrifter
(1997:671) om sedlar på tjugo kronor.

Sedlar på 50 kronor enligt Riksbankens föreskrifter (2006:31)
om sedlar på femtio kronor.

Sedlar på 1 000 kronor enligt Riksbankens föreskrifter
(2006:30) om sedlar på ett tusen kronor.

Av Sveriges riksbank utgivna sedlar enligt nedan angivna
författningar ska upphöra att vara lagliga betalningsmedel
vid utgången av juni 2017.

Sedlar på 100 kronor enligt Riksbankens föreskrifter
(2001:713) om sedlar på etthundra kronor.

Sedlar på 500 kronor enligt Riksbankens föreskrifter
(2001:714) om sedlar på femhundra kronor.

Om inlösen av sedlar som upphört att vara lagliga
betalningsmedel finns bestämmelser i 5 kap. 4 § lagen
(1988:1385) om Sveriges riksbank.