Lag (2014:1031) om vissa mynts upphörande som lagliga betalningsmedel

SFS nr
2014:1031
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
2014-07-10

Av Sveriges riksbank utgivna mynt enligt nedan angivna
författningar ska upphöra att vara lagliga betalningsmedel
vid utgången av juni 2017.

Mynt på 1-krona som präglats med stöd av lagen (1873:31) om
rikets mynt och lagen (1970:1028) om rikets mynt samt
Riksbankens föreskrifter (1989:61) om rikets mynt,
Riksbankens föreskrifter (1999:798) om mynt på en krona med
anledning av millenniumskiftet, Riksbankens föreskrifter
(2008:860) om mynt på en krona med specialprägling med
anledning av 200-årsminnet av freden 1809 då Finland skiljdes
från Sverige och Riksbankens föreskrifter (2013:160) om mynt
på en krona med specialprägling med anledning av Hans
Majestät Konungens 40-årsjubileum som statschef.

Mynt på 2-kronor som präglats med stöd av lagen (1873:31) om
rikets mynt.

Mynt på 5-kronor som präglats med stöd av lagen (1873:31) om
rikets mynt och lagen (1970:1028) om rikets mynt samt
Riksbankens föreskrifter (1989:61) om rikets mynt.