Förordning (2014:1055) om inkomstindex för år 2015

SFS nr
2014:1055
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-08-28

Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 58 kap. 10–12 §§
socialförsäkringsbalken till 158,91 för år 2015.