Förordning (2014:1056) om balanstal för år 2015

SFS nr
2014:1056
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-08-28

Regeringen fastställer balanstalet enligt 58 kap. 14–20 §§
socialförsäkringsbalken till 1,0040 för år 2015.