Förordning (2014:1057) om balansindex för år 2015

SFS nr
2014:1057
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-08-28

Regeringen fastställer balansindexet enligt 58 kap. 22–24 §§
socialförsäkringsbalken till 150,55 för år 2015.