Förordning (2014:1108) om utformningen av häkten och polisarrester

SFS nr
2014:1108
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2014-09-11

1 § I denna förordning finns föreskrifter om hur
förvaringsrum i häkten och polisarrester ska utformas och
utrustas.

2 § Ett förvaringsrum ska ha en golvyta på minst 6
kvadratmeter. Rummets kubikinnehåll ska vara minst 15
kubikmeter och rumshöjden minst 2,40 meter. Rummet ska vara
försett med fönster så att det får tillräckligt med dagsljus.

Rummet ska vara tillräckligt ljudisolerat och även i övrigt
utformat så att obehöriga kontakter mellan den intagne och
andra om möjligt förhindras. Rummet ska vara utformat så att
obehöriga förhindras att se in.

3 § Ett förvaringsrum ska vara ändamålsenligt utrustat för
den intagnes behov.

I ett förvaringsrum ska det finnas stol, bord, säng och
utrymme för förvaring av tillhörigheter. Rummet ska också ha
ett signalsystem för att påkalla uppmärksamhet. I anslutning
till rummet ska det finnas handfat och toalett.

Rum som används till förvaring av berusade, våldsamma eller
sjuka personer får ha annan lämplig inredning.

Inredningen i ett förvaringsrum ska om möjligt utformas och
förses med sådana skyddsanordningar att den intagne inte kan
skada sig själv eller någon annan.

4 § Kriminalvården och Polismyndigheten upprättar
normalritningar och tekniska anvisningar för byggande och
inredning av häkten och polisarrester.

5 § Kriminalvården utövar tillsyn över häkten och
polisarrester som är anordnade i anslutning till häkten.
Polismyndigheten utövar tillsyn över övriga polisarrester.

Kriminalvården och Polismyndigheten får meddela närmare
föreskrifter för tillämpning av denna förordning för sina
respektive tillsynsområden.