Förordning (2014:1308) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2015

SFS nr
2014:1308
Departement/myndighet
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2014-09-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1320

Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer ska
användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för
2015 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser
om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår Uppräkningsfaktor

2014 1,033

2015 1,046