Förordning (2014:1312) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med ebolavirus

SFS nr
2014:1312
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-10-23
Författningen har upphävts genom
SFS 2015:146
Upphävd
2015-04-01

Regeringen föreskriver med stöd av 9 kap. 2 §
smittskyddslagen (2004:168) att bestämmelserna i samma lag om
sådana samhällsfarliga sjukdomar som avses i bilaga 2 till
lagen ska tillämpas på infektion med ebolavirus, som är en
viral hemorragisk feber.