Förordning (2014:133) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst

SFS nr
2014:133
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-03-20

1 § En kommun får meddela föreskrifter om ytterligare
förutsättningar för att sådant ekonomiskt stöd som avses i
lagen (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till
färdtjänst ska lämnas till enskild som är medlem av kommunen.