Försäkringskassans föreskrifter (2014:1362) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

SFS nr
2014:1362
Departement/myndighet
Försäkringskassan
Utfärdad
2014-11-11

Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen
(1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag att de
underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av
vissa underhållsbidrag inte ska ändras från och med den 1
februari 2015.