Förordning (2014:1391) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2015

SFS nr
2014:1391
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2014-11-27

Regeringen fastställer andelarna för fördelning av
ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter
under år 2015 enligt följande. Fördelningen av
ålderspensionsavgifter enligt 6 § lagen (2000:981) om
fördelning av socialavgifter ska göras på så sätt att 10,6
procent förs till staten, 20,3 procent förs till
Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och återstoden
förs efter avstämning till Första–Fjärde AP-fonderna.
Fördelningen av statliga ålderspensionsavgifter enligt 8 §
lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift ska göras på
så sätt att 14,0 procent förs till Riksgäldskontoret för
tillfällig förvaltning och återstoden förs efter avstämning
till Första–Fjärde AP-fonderna.