Förordning (2014:1418) om ränta på studielån för 2015

SFS nr
2014:1418
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2014-11-27

Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på
studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen
(1999:1395) eller 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349)
jämförd med punkten 1 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska
vara 1,0 procent för 2015.