Förordning (2014:1436) om ränta för år 2015 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift

SFS nr
2014:1436
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2014-12-04

1 § Den ränta som enligt 4 a § lagen (1997:484) om
dröjsmålsavgift ska tas ut på fordringar som omfattas av den
lagen och som har överlämnats för indrivning ska vara 1,0
procent.