Förordning (2014:1444) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2015

SFS nr
2014:1444
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2014-12-04

1 § Den ränta som ska betalas på lån till hemutrustning
enligt 16 § första stycket förordningen (1990:1361) om lån
till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar
ska vara 2,85 procent för 2015.