Förordning (2014:1447) om tillämpning i fråga om Ryssland av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner

SFS nr
2014:1447
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2014-12-11

Genomförande av sanktioner

1 § Lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner ska
tillämpas i fråga om Ryssland i enlighet med rådets beslut
2014/512/GUSP av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med
hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen
i Ukraina.