Förordning (2014:1513) om exportbutik på flygplats

SFS nr
2014:1513
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2014-12-11

1 § Den som har meddelats tillstånd att inrätta exportbutik
på flygplats enligt 3 § lagen (1999:445) om exportbutiker ska
anmäla till Skatteverket om det sker ändringar av de
uppgifter som har lämnats eller skulle ha lämnats i samband
med ansökan om tillstånd att inrätta exportbutik på
flygplats.