Förordning (2014:329) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av EU:s tillträde till Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar

SFS nr
2014:329
Departement/myndighet
Justitiedepartementet
Utfärdad
2014-05-15