Förordning (2014:348) om energimätning i byggnader

SFS nr
2014:348
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2014-05-15

1 § I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar
lagen (2014:267) om energimätning i byggnader.

2 § De krav som följer av 3 § lagen (2014:267) om
energimätning i byggnader gäller inte lägenheter som förses
med naturgas enbart för matlagningsändamål.