Förordning (2014:396) om upphävande av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2009:4) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ekonomiskt stöd vid arbetslöshet

SFS nr
2014:396
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2014-05-28

Regeringen föreskriver att Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2009:4) om
anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till
ekonomiskt stöd vid arbetslöshet ska upphöra att gälla vid
utgången av juni 2014.