Förordning (2014:521) om upphävande av Luftfartsverkets föreskrifter (TSFS 2009:10) om luftfartstaxa för Luftfartsverkets flygplatser m.m.

SFS nr
2014:521
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2014-06-12

Regeringen föreskriver att Luftfartsverkets föreskrifter
(TSFS 2009:10) om luftfartstaxa för Luftfartsverkets
flygplatser m.m. ska upphöra att gälla vid utgången av juni
2014.