Riksbankens föreskrifter (2014:84) om nya mynt av valörerna en krona, två kronor och fem kronor

SFS nr
2014:84
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2013-12-20

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 §
lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att mynt av valörerna
en krona, två kronor och fem kronor ska ha följande storlek,
beskaffenhet och utseende.

Valören en krona

Myntet är ett kopparpläterat stålmynt. Det har en diameter på
19,50 millimeter och en tjocklek på 1,79 millimeter.

Myntets vikt är 3,60 gram. Vid uppvägning av 100 mynt får
vikten avvika högst plus/minus 5,4 gram från 360 gram.

Kanten är räfflad.

Myntet ska ha följande prägel: Framsida: Konung Carl XVI
Gustafs porträtt i profil, vänster sida, omskriften ”CARL XVI
GUSTAF SVERIGES KONUNG” samt i mitten präglingsåret. Under
porträttet återfinns formgivarens initialer ”EN”. Baksida: I
mitten står texten ”SVERIGE”. Däröver återfinns lilla
riksvapnet och därunder siffran ”1” och texten ”EN KRONA”.
Längs kanten återfinns symboliska solstrålar. Första
bokstaven i utgivningsorten (”S”) återfinns till vänster om
lilla riksvapnet. Riksbankschefens initialer (”SI”) återfinns
till höger om lilla riksvapnet.

Valören två kronor

Myntet är ett kopparpläterat stålmynt. Det har en diameter på
22,50 millimeter och en tjocklek på 1,79 millimeter.

Myntets vikt är 4,80 gram. Vid uppvägning av 100 mynt får
vikten avvika högst plus/minus 7,2 gram från 480 gram.

Kanten har två räfflade partier.

Myntet ska ha följande prägel: Framsida: Konung Carl XVI
Gustafs porträtt i profil, vänster sida, omskriften ”CARL XVI
GUSTAF SVERIGES KONUNG” samt i mitten präglingsåret. Under
porträttet återfinns formgivarens initialer ”EN”. Baksida: I
mitten står texten ”SVERIGE”. Däröver återfinns lilla
riksvapnet och därunder siffran ”2” och texten ”KRONOR”.
Första bokstaven i utgivningsorten (”S”) återfinns till
vänster om lilla riksvapnet. Riksbankschefens initialer
(”SI”) återfinns till höger om lilla riksvapnet.
Vinjettsymbolen visar en stiliserad virvelvind.

Valören fem kronor

Myntet är tillverkat av materialet ”Nordic gold” som består
av 89 % koppar, 5 % aluminium, 5 % zink och 1 % tenn. Det har
en diameter på 23,75 millimeter och en tjocklek på 1,95
millimeter.

Myntets vikt är 6,10 gram. Vid uppvägning av 100 mynt får
vikten avvika högst plus/minus 6,1 gram från 610 gram.

Kanten är slät.

Myntet ska ha följande prägel: Framsida: Konung Carl XVI
Gustafs namnchiffer, omskriften ”CARL XVI GUSTAF SVERIGES
KONUNG” samt i mitten präglingsåret. Under namnchiffret
återfinns formgivarens initialer ”EN”. Baksida: I mitten står
texten ”SVERIGE”. Däröver återfinns lilla riksvapnet och
därunder siffran ”5” och texten ”KRONOR”. Texten ”SVERIGE” är
omgiven av symboliska vågor. Första bokstaven i
utgivningsorten (”S”) återfinns till vänster om lilla
riksvapnet. Riksbankschefens initialer (”SI”) återfinns till
höger om lilla riksvapnet.

Övergångsbestämmelser

2014:84

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015 men
avses att tillämpas först från 1 oktober 2016.